Projekt „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

KIGM zaprasza swych członków do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (Zarząd Województwa Pomorskiego). Konsultacje trwają od 4 kwietnia do 22 czerwca. Tekst Strategii można otrzymać w KIGM lub na stronie www.strategia2020.pomorskie.eu.