V POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Pomorskim Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 21 kwietnia 2012 r. w gmachu Politechniki Gdańskiej (Narutowicza 11/12) w godz. 10:00-16:30, pod hasłem „Jakie wartości, jaki rozwój?”.

W czasach niepewności i nadchodzących głębokich zmian w warunkach naszego funkcjonowania, warto się zastanowić nad podstawowymi zasadami i przekonaniami, które ukierunkowują nasze codzienne myślenie i działanie, które chcemy podzielać w wymiarze zbiorowym (wspólnoty regionalnej).

Pragnąc rozwoju naszego regionu i lepszego życia, myślimy zwykle o nowych inwestycjach biznesowych i infrastrukturalnych oraz o lepszej edukacji. Natomiast rzadko zastanawiamy się nad zasadami, które powinny regulować nasze współżycie społeczne i być kompasem dla budowania regionalnej strategii rozwoju.

Każdy z nas ma prawo mówić o wartościach. Chcemy więc stworzyć przestrzeń publiczną, by to prawo mogło się zrealizować. Byśmy – jako wspólnota pomorska – mogli nasze podstawowe przekonania wyartykułować, a następnie na tyle, na ile to możliwe uzgodnić, tworząc swego rodzaju POMORSKI KANON WARTOŚCI.

W tym roku wśród mówców Kongresu obok Wicemarszałka Województwa Wiesława Byczkowskiego znajdą się m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, Komisarz UE ds. budżetu dr Janusz Lewandowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Sellin, były Premier RP, obecnie Senator RP Włodzimierz Cimoszewicz, jeden z najciekawszych w Europie myślicieli jutra (progressive thinker) prof. Mario Raich ze Szwajcarii, aktor Teatru Wybrzeże Mirosław Baka a także psycholog i doradca zajmujący się wdrażaniem wartości w zarządzaniu prof. Ryszard Stocki. W sesji tematycznej „Szanse młodego pokolenia – czy młodzi są przygotowani do samodzielności?” swój udział potwierdził Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Poseł na Sejm RP, Mistrz Olimpijski, Mistrz Świata i Europy w gimnastyce sportowej Leszek Blanik.

Wstęp jak zwykle wolny! Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronie:  http://www.kongresobywatelski.pl/