Miesięczne archiwum: Maj 2012

PASZPORT DLA EKSPORTU – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla sektora MŚP

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informuje, że – uczestnicząc w realizacji Programu „PASZPORT DO EKSPORTU” – oferuje zainteresowanym firmom kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej. Przedstawiamy Państwu szerszą informację na temat usług, jakie pragniemy Państwu zaoferować w ramach programu […]

Czytaj dalej

Nowy Zarząd Pomorskiego Klastra morza Bałtyckiego i Zlewiska Wisły

28 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego Klastra Morza Bałtyckiego i Zlewiska Wisły. Dokonano wyboru władz Klastra ze składu członków Zarządu. Prezesem Zarządu został kpt. żw. Witold Nawrocki, z-cą Prezesa Zarządu został prof. dr hab. Marek Grzybowski, z-cą Prezesa Zarządu został Ryszard Toczek. Ustalono, że drogą elektroniczną zostanie przegłosowana nowa nazwa stowarzyszenia POLSKI KLASTER […]

Czytaj dalej

Nagroda honorowa KIGM Bursztynowa Kaczka

24 maja 2012 w siedzibie KIGM odbyło się posiedzenie Kapituły nagrody honorowej „Bursztynowej Kaczki”. Po dyskusji i glosowaniu ustalono, że nagrodę główną „Bursztynowa Kaczka” otrzymuje Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Równorzędne wyróżnienia honorowe Bursztynowe Jajko otrzymują: 1. Maersk Polska Sp z o.o. 2. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 3. PCC Intermodal S.A. Główną nagrodę […]

Czytaj dalej

Zebranie Członków Pomorskiego Klastra Morza i Zlewiska Wisły

W poniedziałek 14 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta Gdyni w związku z odejściem pana Witolda Wacławika odbyło się Walne (Nadzwyczajne) Zebranie Członków Pomorskiego Klastra Morza i Zlewiska Wisły. Zebrani członkowie oddali hołd ś.p. Witoldowi Wacławikowi Narbutt, p.o. prezesa Zarządu Klastra. W związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie Klastra pana prof. Marcina Plińskiego postanowiono […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady KIGM

Informujemy, że posiedzenie Rady KIGM odbędzie się 12 czerwca 2012 o godz. 12:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni. Porządek posiedzenia przesłany zostanie drogą mailową do wszystkich członków Rady KIGM.

Czytaj dalej