Posiedzenie Rady KIGM

Informujemy, że posiedzenie Rady KIGM odbędzie się 12 czerwca 2012 o godz. 12:00
siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni. Porządek posiedzenia przesłany zostanie drogą mailową do wszystkich członków Rady KIGM.