Zebranie Członków Pomorskiego Klastra Morza i Zlewiska Wisły

W poniedziałek 14 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta Gdyni w związku z odejściem pana Witolda Wacławika odbyło się Walne (Nadzwyczajne) Zebranie Członków Pomorskiego Klastra Morza i Zlewiska Wisły.

Zebrani członkowie oddali hołd ś.p. Witoldowi Wacławikowi Narbutt, p.o. prezesa Zarządu Klastra.

W związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie Klastra pana prof. Marcina Plińskiego postanowiono rozszerzyć skład Zarządu do pięciu osób. Na oddzielnym posiedzeniu wybrani zostaną prezes oraz dwóch wiceprezesów.

Do Zarządu zostali wybrani:

Pan prof. Marek Grzybowski
Pan kpt. ż.w. Witold Nawrocki
Pan kpt. ż.w. Alfred Naskręt
Pan Ryszard Toczek
Pani Danuta Biłat.

Omawiano sprawy programowe, potrzebę zwołania ‘okrągłego stołu’ klastrów morskich w Polsce. Ustalono wysokość składki dla członków zwyczajnych w wysokości 50zł od osoby rocznie.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele ‘Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych’ przedstawili formy współpracy i usprawnienia działalności klastrów w regionie pomorskim.

Klaster włączy się do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.