Nowy Zarząd Pomorskiego Klastra morza Bałtyckiego i Zlewiska Wisły

28 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Pomorskiego Klastra Morza Bałtyckiego i Zlewiska Wisły. Dokonano wyboru władz Klastra ze składu członków Zarządu. Prezesem Zarządu został kpt. żw. Witold Nawrocki, z-cą Prezesa Zarządu został prof. dr hab. Marek Grzybowski, z-cą Prezesa Zarządu został Ryszard Toczek. Ustalono, że drogą elektroniczną zostanie przegłosowana nowa nazwa stowarzyszenia POLSKI KLASTER MORSKI. Siedzibą klastra będzie Akademia Morska w Gdyni.