PASZPORT DLA EKSPORTU – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla sektora MŚP

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informuje, że – uczestnicząc w realizacji Programu „PASZPORT DO EKSPORTU” – oferuje zainteresowanym firmom kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej.
Przedstawiamy Państwu szerszą informację na temat usług, jakie pragniemy Państwu zaoferować w ramach programu „PASZPORT DO EKSPORTU”. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z tej możliwości. Ze swojej strony uczynimy wszystko, byście byli Państwo z naszej pomocy zadowoleni.

UWAGA!! (Działanie 6.1) nabór wniosków rozpocznie się już niedługo 4 czerwca–     prosimy więc o jak najszybsze zgłaszanie zainteresowania lub kontakt.
CEL PROGRAMU: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu poprzez:

  1. a)      rozpoczęcie działalności eksportowej
  2. b)      wejście na nowe rynki zagraniczne
  3. c)      umocnienie pozycji na obsługiwanych już rynkach zagranicznych

Program składa się z dwóch niezależnych etapów (można zrezygnować po pierwszym)

– I etap – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu i złożenie wniosku

– II etap- dofinansowanie w wysokości do 200 000 zł (i 50% kosztów kwalifikowanych) przeznaczonych na wdrożenie/ realizację Planu Rozwoju Eksportu

Jeśli wyrażają Państwo wstępne zainteresowanie programem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza.

Wypełnienie formularza nie jest wiążące!!

Prowadząc działania związane ze świadczeniem polskim przedsiębiorcom usług wspomagających ich wysiłki skierowane na zapoczątkowanie i rozwijanie sprzedaży eksportowej Biuro Współpracy z Zagranicą  Krajowej Izby Gospodarczej wykorzystuje na wszystkich etapach tego programu bogate instrumentarium zdobyte w ciągu wielu lat współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy z firmą ACUARIUS potrafi zapewniść takie właśnie połączenie posiadanych atutów i taką właśnie synchronizację działań i wysiłków.

Formularz zgloszeniowy Paszport do Eksportu.doc
Paszport do Eksportu.doc

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/2325-paszport-do-eksportu.html

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Monika Sasiak
Specjalista / Specialist
Biuro Współpracy z Zagranicą / Foreign Relations Department
Krajowa Izba Gospodarcza / Polish Chamber of Commerce
tel./ph: +48 22 630 97 23-; fax: +48 22 630 96 60
e-mail: msasiak@kig.plwww.kig.pl