Miesięczne archiwum: Czerwiec 2012

XIII Walne Zgromadzenie Członków KIGM

28.06.2012 na terenie Międzynarodowych Tragów Gdańskich Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Amber Expo Gdańsk Letnica, ul. Żaglowa 11 odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Członków KIGM, podczas którego przyjęto sprawozdanie Sekretarza Generalnego KIGM i Rady KIGM za okres od 16 czerwca 2011 do 28 czerwca 2012, sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielono absolutorium odchodzącej Radzie […]

Czytaj dalej