XIII Walne Zgromadzenie Członków KIGM

28.06.2012 na terenie Międzynarodowych Tragów Gdańskich Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Amber Expo Gdańsk Letnica, ul. Żaglowa 11 odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Członków KIGM, podczas którego przyjęto sprawozdanie Sekretarza Generalnego KIGM i Rady KIGM za okres od 16 czerwca 2011 do 28 czerwca 2012, sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Udzielono absolutorium odchodzącej Radzie KIGM oraz przyjęto plan działania Izby w roku 2012. Uchwalono także roczny budżet na rok 2012, oraz proponowane zmiany w statucie oraz tekst jednolity statutu.

Odbyły się również wybory do organów KIGM – Komisji Rewizyjnej oraz Rady. W tajnym glosowaniu zostali wybrani:

Do Rady KIGM wybrano:

Adamarek Paweł

Jarosiński Janusz

Jaszowski Władysław

Jaś Zbigniew

Karpiński Zbigniew

Szynkaruk Paweł

Świech Arkadiusz

Woźniak Roman

Zgliński Arkadiusz

Do Rady wchodzą z mocy statutu przewodniczący Oddziałów Regionalnych

Michnal Krzysztof, O/Pomorski

Sylwestrzak Cezary O/Zachodniopomorski

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Górski Stanisław

Kasprowicz Janusz

Nowakiewicz Zbigniew