Dzienne archiwum: 4 lipca 2012

Amerykański Lunch

02.07.2012 roku odbył się nieformalny lunch biznesowy z przedstawicielami Hampton Roads Economic Development Alliance (HREDA) ze stanu Virginia. Uczestnikami ze strony polskiej byli Sekretarz Generalny KIGM Jerzy Uziębło, Władysław Jaszowski i Hanna Frąckowiak. Stronę amerykańską reprezentowali Prezydent CEO Pan Darryl Gosnell, Pan Ingo Bentz (serial consultant) i Pan Thomas D.Elder, Jr (assistant director). Spotkanie odbyło […]

Czytaj dalej

Spotkanie fińsko – polskie „MariTimeHubs – Themed”

Dnia 03, lipca 2012 roku w siedzibie KIGM odbyło się seminarium fińsko – polskie „MariTime Hubs-Themed”. Stronę fińską reprezentowali: Merja Mäkelä – Project Manager, Tapio Karvonen – Senior Researcher oraz Essli Hillingen – Project Coordinator. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Instytutu Morskiego, Forum Okrętowego, Polskiego Klastra Morskiego, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej […]

Czytaj dalej

60 lat Arbitrażu Morskiego

Z okazji zbliżającej się w przyszłym roku 60 rocznicy utworzenia Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, prezentujemy Państwu najnowszą publikację pod red. Lechosława Stefaniaka „60 lat Arbitrażu Morskiego”. Niniejsza publikacja obejmuje zarys historyczny arbitrażu morskiego, sięgającego okresu  międzywojennego wraz z opisem budowy portu gdyńskiego, po rozwijającą się współpracę międzynarodową sektora morskiego. […]

Czytaj dalej