60 lat Arbitrażu Morskiego

Z okazji zbliżającej się w przyszłym roku 60 rocznicy utworzenia Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, prezentujemy Państwu najnowszą publikację pod red. Lechosława Stefaniaka „60 lat Arbitrażu Morskiego”.
Niniejsza publikacja obejmuje zarys historyczny arbitrażu morskiego, sięgającego okresu  międzywojennego wraz z opisem budowy portu gdyńskiego, po rozwijającą się współpracę międzynarodową sektora morskiego. Książka wzbogacona jest licznymi tekstami znakomitych osobowości z dziedziny Gospodarki Morskiej, jak również wybitnych Arbitrów, którzy są doskonałymi praktykami, bowiem wielu łączy pracę dydaktyczną
na uniwersytetach z pracą radców prawnych.

W publikacji zostały umieszczone Regulamin i Reguły Postępowania Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej.
Znaczący międzynarodowy i krajowy dorobek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego oraz tak dostojny jubileusz skłaniają do przybliżenia środowiskom gospodarczym Wybrzeża, społeczeństwu regionów nadmorskich jego historii i dokonań.
Książka jak najbardziej adresowana jest do osób z środowiska prawniczego jak i środowiska gospodarki morskiej.

Publikacja napisana jest w języku polskim i angielskim.
Cena książki 15 zł plus koszty przesyłki.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Wydanie I, Gdynia
ISBN: 978-83-916070-7-7
wydawnictwo: Public Relations Studio Lechosław Stefaniak,
Augustowo 105, 83 – 320 Sulęczyno
data wydania: maj 2012
oprawa: miękka
liczba stron:127
wymiary 23,5 x 16,5