Amerykański Lunch

02.07.2012 roku odbył się nieformalny lunch biznesowy z przedstawicielami Hampton Roads Economic Development Alliance (HREDA) ze stanu Virginia. Uczestnikami ze strony polskiej byli Sekretarz Generalny KIGM Jerzy Uziębło, Władysław Jaszowski i Hanna Frąckowiak. Stronę amerykańską reprezentowali Prezydent CEO Pan Darryl Gosnell, Pan Ingo Bentz (serial consultant) i Pan Thomas D.Elder, Jr (assistant director). Spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze. Mimo powagi podejmowanych chwilami tematów takich jak przemysł stoczniowy, bezrobocie czy polityka, nastąpiło zacieśnienie więzi między organizacjami, a także obietnica współpracy i wsparcia na przyszłość.