Spotkanie fińsko – polskie „MariTimeHubs – Themed”

Dnia 03, lipca 2012 roku w siedzibie KIGM odbyło się seminarium fińsko – polskie „MariTime Hubs-Themed”. Stronę fińską reprezentowali: Merja Mäkelä – Project Manager, Tapio Karvonen – Senior Researcher oraz Essli Hillingen – Project Coordinator. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Instytutu Morskiego, Forum Okrętowego, Polskiego Klastra Morskiego, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Seminarium moderował Sekretarz Generalny KIGM Jerzy Uziębło. Tematem przewodnim dyskusji była gospodarka morska w państwach UE,a ściślej, omówienie nowych metod, mających usprawnić jej funkcjonowanie. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się obietnicą jego kontynuacji. Zachęcamy podmiotu uczestniczące w seminarium do zgłoszenia się do współpracy we wspólnych projektach unijnych.