Już w październiku zapraszamy na kursy

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej ogłasza nabór na kursy „Draft Survey” oraz „Sztauowanie i mocowanie ładunków  w jednostkach ładunkowych”, które odbędą się w październiku. Szczegółowe informacje u Pani Anny Berdowskiej. Wszystkich chętnych zapraszamy.  Terminy szkoleń wstępnie planowane są – Draft Survey w pierwszej połowie października, „Sztauowanie…” odbyłoby się pod koniec października.

Prosimy dzwonić do nas od poniedziałku do czwartku  w godz. od 8.00 do 13.00 na nr tel. 58 661 53 75, kom. 608 454 212 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy mailem na adres: kigm@kigm.pllub faxem na na nr: 58 620 35 54

Draft Survey

30- godzinny kurs skierowany jest głównie do pracowników instytucji klasyfikacji, nadzoru i rzeczoznawstwa, przygotowuje uczestników do obliczania masy ładunku z pomiarów zanurzeń statku.

Wybrane zagadnienia z programu kursu:

1. Metody obliczania masy ładunku z pomiarów zanurzeń
2. Dokumentacja eksploatacyjna statku
3. Urządzenia stosowane do pomiarów
4. Zakres pomiarów draft survey
5. Obliczanie wyporności statku
6.Odczytywanie zanurzeń – trening
7.Przykłady obliczeniowe
8.Formularze
9.Egzamin końcowy
Zajęcia poprowadzi  dr Jarosław Soliwoda. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia, uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu. Kurs posiada rekomendację Urzędu Morskiego w Gdyni.
Zajęcia będą odbywać się w siedzibie KIGM w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24 (obok hotelu „Gdynia”).
Liczba uczestników ze względów jakościowych to maximum 15 osób na jednym kursie.
Szczegóły zajęć zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu tak aby dopasować daty spotkań do potrzeb kursantów. (spotkania będą się odbywać : popołudniowo, albo weekendowo).

Koszt kursu wynosi:
650pln / osobę dla pracowników firm członkowskich KIGM oraz 600 pln przy zgłoszeniu
( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika
700 pln / osobę dla pozostałych firm /650 pln przy zgłoszeniu ( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika
Koszt obejmuje: materiały dydaktyczne, poczęstunek przy kawie i certyfikat ukończenia kursu.

KARTA ZGLOSZENIA - Draft survey 2012..doc KARTA ZGLOSZENIA – Draft survey 2012..doc

Sztauowanie i mocowania ładunków w jednostkach ładunkowych

Zajęcia poprowadzi dr inż. Jarosław Soliwoda. Program kursu obejmuje szkolenie w zakresie teorii przewozu, sztauowania i mocowania ładunków oraz ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.
Zajęcia będą odbywać się w siedzibie KIGM w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24 (obok hotelu „Gdynia”) w godzinach popołudniowych bądź weekendowo. Do uzgodnienia na pierwszym spotkaniu.
Liczba uczestników ze względów jakościowych to 15 osób na jednym kursie.

Koszt kursu wynosi (brutto):
850 pln / osobę dla pracowników firm członkowskich KIGM oraz 830 pln przy zgłoszeniu
( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika
870 pln / osobę dla pozostałych firm /850 pln przy zgłoszeniu ( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika
Koszt obejmuje: materiały dydaktyczne, poczęstunek przy kawie i certyfikat ukończenia kursu.
1. Podstawy prawne dotyczące transportu ładunków wewnątrz jednostek transportowych
2. Jednostki transportowe używane w transporcie drogowym, kolejowym i morskim
3. Opakowania stosowane w transporcie towarów
4. Podstawy fizyki dotyczące zjawisk w transporcie towarów drogą lądową i morską
5. Uszkodzenia towarów w transporcie: przyczyny i skutki
6. Rozmieszczanie ładunku wewnątrz jednostek transportowych
7. Mocowanie i zabezpieczanie ładunku, analiza wytrzymałości mocowań
8. Kontrola załadowania
9. Dokumenty ładunkowe
10. Test

Kurs został przygotowany w oparciu o Kurs Modelowy 3.18.
Czas trwania kursu  24 h

KARTA ZGLOSZENIA - sztauowanie i mocowanie 2012.doc KARTA ZGLOSZENIA – sztauowanie i mocowanie 2012.doc