W Szczecinie odbędzie się I Kongres Morski

Północna Izba Gospodarcza wraz z Polską Żeglugą Morską organizuje w dniach 13-15 czerwca 2013 roku w Szczecinie I Międzynarodowy Kongres Morski. Będzie to pionierskie spotkanie tak dużej grupy reprezentantów szeroko rozumianej branży gospodarki morskiej w naszym kraju.

Organizatorzy informują, że decyzja o organizacji Kongresu i jego miejscu nie jest przypadkowa. Szczecin jako jeden z najbardziej znaczących ośrodków gospodarki morskiej jest idealnym kandydatem do bycia gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia.

Polska gospodarka morska – także w wymiarze lokalnym – ma ogromną siłę i potencjał, które mogą być wykorzystywane w pełniejszym niż dotychczas stopniu. Szczeciński port stara się konkurować z silnymi ośrodkami zachodnioeuropejskimi, tutejsi armatorzy – po trudnym okresie lat 90. odzyskali formę i z powodzeniem utrzymują swoją pozycję rynkową, również i branża stoczniowa, która po upadku Stoczni Szczecińskiej, działa obecnie w postaci dziesiątek średnich i małych zakładów, daje setki miejsc pracy dla mieszkańców regionu.

Obecny kryzys, jaki nie oszczędza większości sektorów globalnej gospodarki ma oczywiście wpływ na kondycję krajowej branży morskiej. Jednak paradoksalnie jest także dla niej szansą na zdobycie rynków, z których znikają słabsze finansowo podmioty. Duże europejskie koncerny szukając oszczędności coraz częściej zwracają się ku takim regionom, jak województwo zachodniopomorskie, aby właśnie tu ulokować swoje inwestycje.

Głównym celem I Międzynarodowego Kongresu Morskiego będzie dyskusja nad stanem różnych obszarów gospodarki morskiej, zwrócenie uwagi na jej kondycję, problemy, z którymi się boryka i szanse jej rozwoju. W trzydniowym programie Kongresu znajdą się przede wszystkim debaty podzielone na panele tematyczne dotyczące m.in. żeglugi, portów, stoczni, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rybołówstwa, szkolnictwa morskiego.

Już na etapie organizacji Kongres wzbudził zainteresowanie partnerów zagranicznych, przede wszystkim Czechów i Słowaków, którzy ściśle współpracują z polskimi firmami przemysłu morskiego. O możliwość uczestnictwa w Kongresie zabiegają również Ukraińcy, dla których Polska może stać się istotnym partnerem biznesowym.

źródło: http://obserwator-morski.pl/