Pierwsze „Drugie Śniadanie z Biznesem” za nami

9 paździenika w siedzibie WSAiB odbyło się „Drugie Śniadanie z Biznesem” organizowane przez KIGM Oddział Pomorski. Główną atrakcją spotkania był wykład pana profesora Dariusza Filara zatytułowany. „Kryzys finansowy i recesja – dwa elementy w zewnętrznym otoczeniu gospodarki polskiej”. Zaproszonych gości – przedstawicieli KIGM O/Pomorskiego, instytucji zaprzyjaźnionych z KIGM, kadrę i studentów WSAiB – przywitał rektor uczelni prof. Jerzy Młynarczyk oraz Sekretarz Generalny KIGM Jerzy Uziębło.

W około godzinnym wykładzie pan profesor Filar, posiłkując się danymi statystycznymi, przedstawił m.in. sytuację finansową Polski w odniesieniu do innych krajów Unii podkreślając dużą zależność kondycji polskiej gospodarki od gospodarki krajów UE, przeprowadził analizy dotyczące stosunku złotego do euro i dolara, wskazał na przyczyny kryzysu i recesji, a wszystko to w bardzo przystępnej i interesującej formie.

Po wykładzie miała miejsce żywa dyskusja dotycząca wykładu i poruszanych tematów. Pytano o prognozy co do przyszłości polskiej i światowej gospodarki, o recepty na wyjście z kryzysu, o dług publiczny, jego realną wartość i wpływ na politykę państwa oraz kierunki inwestycyjne, w których powinni podążać polscy przedsiębiorcy.

Po pierwszej części spotkania, po krótkim wystąpieniu przedstawiciela Getin Banku pana dyrektora Jarosława Szydłaka, zaproszeni goście udali się na śniadanie, które z racji godziny było śniadaniem drugim. W miłej atmosferze, przy dobrym jedzeniu z filiżanką kawy lub herbaty kontynuowano tematy poruszane na wykładzie i podczas dyskusji.

„Śniadanie” okazało się ciekawą inicjatywą o charakterze edukacyjno-towarzyskim i spotkało się bardzo pozytywnymi ocenami zarówno ze strony zaproszonych gości jaki i partnerów. W związku z powyższym planowane są następne „Śniadania” – jako wydarzenie cykliczne. Kolejne odbędzie się prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku.

„Drugie Śniadanie z Biznesem” mogło się odbyć dzięki współpracy KIGM z WSAiB oraz Getin Bankiem, którym bardzo dziękujemy.