XVI Międzynarodowa Konferencja Transport 2012 – Ostrava

W Ostravie, Republika Czech w dniach 6, 7 listopada odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Transport  2012. Konferencja odbyła się pod auspicjami Pavla Dobeŝa – Ministra transportu Republiki Czech, Jána Poĉiatka – Ministra transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej,  Sławomira Nowaka – Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz Marszałków województw czeskich w tym również województwa pomorskiego Mieczysława Struka. W konferencji wzięli udział również czescy europosłowie.
Jednym z głównych tematów była współpraca w budowie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Na temat nowych wytycznych Unii Europejskiej w sprawie TEN- Ti CEF polski punkt widzenia przedstawił wiceminister Maciej Jankowski.
Oddzielnym panelem był rozwój kolejowego transportu pasażerskiego pomiędzy Republiką Czeską a Polską. W wystąpieniach mówców czeskich przejawiał się żal w związki z  opóźnieniami rozwoju sieci kolejowych w Polsce, przebiegający zbyt wolno.
Dużą uwagę przywiązano również tematom korytarzy wodnych Dunaj – Odra- Łaba
z uwzględnieniem konieczności wsparcia polskich działań w UE na rzecz rewitalizacji odcinków polskiej rzeki Odry.
Bardzo ciekawą prezentację przedstawił  Euroterminal Sławków, zaprezentował swoje możliwości
w transporcie i logistyce. Ważnym elementem promocji i dyskusji były kłopoty małych regionalnych lotnisk w związku z rozbudową wiodących lotnisk.
Konferencja zaleciła by państwa Wyszehradzkiej Czwórki wspierały się forum Unii Europejskiej
we wszystkich sprawach interesujących każdą ze stron.
Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Jerzy Uziębło przedstawił założenia
I Międzynarodowego Kongresu Morskiego(13 -15 czerwca 2013, Szczecin) i zachęcił do uczestnictwa zarówno Czechów jak i Słowaków.