Zarządzanie metropoliami XXI wieku

W dniach 26-27 listopada Urząd Miejski w Gdańsku oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA zapraszają na Kongres „Zarządzanie metropoliami XXI wieku”. Spotkanie odbędzie się w nowym centrum konferencyjno-targowym Gdańska – AmberExpo.

W ramach projektu INNOpomorze oraz Pomorskich Klastrów zapraszamy szczególnie na

Panel „Partnerstwo – klastry – rozwój”

Podczas panelu „Partnerstwo – Klastry – Rozwój” chcemy poruszyć zagadnienia związane z budowaniem partnerstw gospodarczych oraz z możliwościami rozwoju, jakie daje partnerstwo. Będziemy rozmawiać o budowaniu konkurencyjności w oparciu o wspólny potencjał partnerów oraz o klastrach jako optymalnej formie partnerstwa gospodarczego w regionie. Postaramy się także zidentyfikować obszary, dla których partnerstwo przynosi najwięcej korzyści i możliwościach rozwoju partnerów poprzez uczestnictwo w klastrze.

Ponadto, po raz pierwszy zaprezentujemy wyniki prac Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych, z pomocą której zostały zidentyfikowane potrzeby klastrów i sformułowane konkretne wskazówki dla efektywnego ich funkcjonowania.
Pod koniec listopada zakończymy nasz projekt związany z kształtowaniem polityki klastrowej województwa. W jej wyniku utworzona została Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych Jej członkowie – przedstawiciele inicjatyw klastrowych a także innych instytucji otoczenia biznesu mieli za zadanie między innymi zastanowić się nad kompetencjami potrzebnymi animatorom klastra, a także zastanowić się w jakim kierunku powinna kierować się polityka klastrowa, zwłaszcza w związku z nowym okresem programowania. Wykonawcą projektu był Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych – stąd wystąpienie p. Marka Dondelewskiego, który przedstawi wyniki prac Grupy.
Zagadnienia:
•    Rola lidera, rola partnerstwa
•    Czy jesteśmy skazani na partnerstwo?
•    Po co szukamy partnerów?
•    Co to znaczy „kluczowy projekt” i dlaczego partnerstwo ma tu szczególne znaczenie?
•    Kluczowość klastra – zgromadzone instytucje czy proponowane działania, łańcuch powiązań
Poniedziałek, 26.11.2012, 12:00-13:30, AmberExpo – sala konferencyjna 1B+1C
Organizator: Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Prowadząca:  Joanna Oberbek, Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Innowacji Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP
Prelegenci:
prof. Mario Raich, prezes Learnita, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu ESADE w Barcelonie i Uniwersytetu Educatis,
Marek Dondelewski, ekspert  Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Warszawie
Paneliści:
Marcin Kowalik, Black PearlsAdvisory Sp. z o.o.
prof. dr hab. Marek Grzybowski, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania, Akademia Morska w Gdyni
Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.
Włodzimierz Szordykowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP
Maciej Dzierżanowski,  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Łukasz Kulas, Członek Rady Klastra INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT
Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Warszawie

Szczegółowy program kongresu dostępny jest na stronie www.miastoplus.com.pl