Wizyta Ambasadora Urugwaju w Gdyni

13 listopada 2012 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się spotkanie
z ambasadorem Urugwaju Carlosem Brugnini, któremu towarzyszyła małżonka oraz Sekretarz ambasady do spraw handlowych,  a także honorowy konsul Urugwaju w Poznaniu Andrés Jorge Schuhl. Ze strony polskiej uczestniczyli Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. , Piotr Soyka Przewodniczący Rady Nadzorczej Remontowa S.A., Władysław Jaszowski – Prezes Promare Sp. zo.o. oraz Jerzy Uziębło – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Ambasador zaproponował wielostronne kontakty z rozwijającym się w dużym tempie Urugwajem, również w branży morskiej. Zachęcał do wejścia kapitałowego, utworzenia własnych firm typu join venture na terenie Urugwaju. Zaproponował również wzięcie udziału w misji gospodarczej, która rozpocznie się w maju przyszłego roku.
Delegacji Urugwajskiej zaprezentowano film, który powstał z okazji 90 –lecia Portu Gdynia.
Na zakończenie spotkania Janusz Jarosiński wręczył ambasadorowi okolicznościowy medal Portu Gdynia.