Miesięczne archiwum: Marzec 2013

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013

Już tylko miesiąc dzieli nas od Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013. To największe polskie intermodalne wydarzenie tego roku rozpocznie się 18 kwietnia, o godz. 9:00, w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.  Udział w Forum potwierdzili już m.in.: wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa […]

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia

15 marca o 12.00 w siedzibie KIGM, ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni Oddział Pomorski KIGM zorganizował spotkanie mające na celu wypracowanie stanowiska w ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów szkoleń i wymogów egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego.

Czytaj dalej

Konkurs „Strategie i audyty innowacyjne dla przedsiębiorstw”

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza wszystkie MŚP z regionu pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 13 przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, które objęte zostaną wsparciem w postaci strategii innowacji lub audytów innowacyjnych, przyznanych w zależności od aktualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Intencją organizatorów konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw, które są ukierunkowane na tworzenie innowacji […]

Czytaj dalej

Konkurs ” Mikroprzedsiębiorca Roku 2013″

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy od 9 lat organizuje Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych a jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnej społeczności, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. Udział w konkursie mogą wziąć podmioty […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady KIGM

W dniu 7 marca 2013r w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, odbyło się posiedzenie Rady KIGM. Sekretarz Generalny KIGM pan Jerzy Lewandowski przedstawił budżet oraz plan pracy Izby na rok 2013, które następnie zostały jednogłośnie uchwalone. W działalności  Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w 2013 roku dominować będą dwa bloki tematyczne: Szanse i zagrożenia polskich portów […]

Czytaj dalej