Posiedzenie Rady KIGM

W dniu 7 marca 2013r w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, odbyło się posiedzenie Rady KIGM. Sekretarz Generalny KIGM pan Jerzy Lewandowski przedstawił budżet oraz plan pracy Izby na rok 2013, które następnie zostały jednogłośnie uchwalone. W działalności  Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w 2013 roku dominować będą dwa bloki tematyczne: Szanse i zagrożenia polskich portów morskich oraz problemy polskiego szkolnictwa morskiego.

Sekretarz Generalny KIGM poinformował zebranych, że Przewodniczący Komisji Zwyczajów Portowych Krzysztof Urbaś złożył pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska. Wobec konieczności wyboru nowego przewodniczącego Rada KIGM  zarekomendowała pana Ryszarda Mazura z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk jako kandydata na to stanowisko.

Rada KIGM  ustanowiła Sekretarza Generalnego KIGM Jerzego Lewandowskiego delegatem do władz Krajowej Izby Gospodarczej. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęto również uchwałę o zgłoszeniu Sekretarza Generalnego KIGM do rejestru lobbystów.

Skreślono  z listy członków dwie firmy:

  • Pol-Marine Sp. z o.o. z Gdyni,
  • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Kolejne posiedzenie Rady KIGM  wyznaczono  na dzień 7 maja 2013r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *