Promocja polskich portów i spółek portowych na Seminarium w Pradze

10 kwietnia br. w Hotelu Alwyn w Pradze odbyło się seminarium zorganizowane z inicjatywy Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie pana Jana Sechtera oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Celem seminarium była promocja największych portów morskich RP oraz polskich spółek portowych.

Zaproszonych gości powitał Radca Ambasady Czeskiej w Warszawie, pan Karel Kisylka, który w imieniu Ambasady Czeskiej przestawił wagę polskich portów dla czeskiego handlu zagranicznego.

Słowo wstępne ze strony polskiej wygłosił pan Marek Minarczuk, Chargé d’affaires Ambasady RP w Pradze. Następnie głos zabrała pani minister Anna Wypych-Namiotko, która w obszerny sposób przedstawiła informacje dotyczące rozbudowy portów oraz infrastruktury transportowej RP.

Gości powitał również wiceminister Republiki Czeskiej pan Jiži Žak.

Po części powitalnej rolę rozpoczęło się seminarium, podczas którego rolę moderatora pełnił pan Jerzy Uziębło.

Pierwszy prelegentem była pani Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ZMP Szczecin-Świnoujście, która przedstawiła możliwości operacyjne polskich portów.  Powyższe informacje został kolejno uzupełnione przez pana Juliana Skelnika, reprezentującego ZMP Gdańsk oraz pana Jana Lewko reprezentującego ZMP Gdynia.

Szczegółowe informacje co do zakresu, możliwości i planów usług przedstawiły następujące spółki: DB Port Szczecin (pani M. Żablicka), Bulk Cargo Port Szczecin (pan Z. Chuchuła), Fast Terminal Szczecin (J. Stasiak), Terminal Promowy Świnoujście (pan W. Mileńko).

Interesujący wykład nt. działalności spedycji i transportu w Polsce przedstawił pan Marek Tarczyński Przewodniczący Rady PISiL.

W seminarium aktywny udział wzięli również pan Janusz Jarosiński, Przewodniczący Rady KIGM, Prezes ZMP Gdynia oraz pan Jarosław Siergiej, Prezes ZMP Szczecin-Świnoujście.

Na koniec seminarium podziękowano osobom najbardziej zaangażowanym w organizację seminarium – pani Anecie Szreder-Piernickiej oraz panu Adamowi Suchankowi z Czech Trade Warszawa.

Po oficjalnej części seminarium zaproszeni goście odbyli szereg spotkań nieformalnych, podczas których nawiązywano bezpośrednie kontakty biznesowe, a także podkreślano między innymi, że seminarium charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym prezentacji.

Należy również wspomnieć o wielkiej roli, jaką w sprawnym zorganizowaniu spotkania miał Związek Spedycji i Logistyki Republiki Czeskiej (SSL), a w szczególności jej dyrektor zarządzający Jan Ekl.

Na duże uznanie zasługują też informacje o zdolnościach przeładunkowych naszych Protów oraz o samym seminarium, jakie ukazały się przed seminarium w prasie branżowej – jak na przykład w Dopravni Noviny – odpowiedniku polskiej Gazety Transportowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *