Dzienne archiwum: 3 czerwca 2013

XIV Walne Zgromadzenie Członków KIGM

W imieniu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuję XIV Walne Zgromadzenie Członków na dzień 20 czerwca na godzinę 13:00 (I termin) i 13:30 (II termin). Miejscem Zgromadzenia będzie sala konferencyjna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9. Otwarcie obrad XIV Zwyczajnego WZC KIGM Wybór Przewodniczącego WZC i powołanie protokolantów Powołanie Komisji: Mandatowo Skrutacyjnej, Uchwał i […]

Czytaj dalej