Miesięczne archiwum: Październik 2013

Posiedzenie Rady KIGM

W dniu 10 października 2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9 odbędzie się posiedzenie Rady KIGM. Poniżej proponowany porządek obrad: 1.          Otwarcie posiedzenia. 2.          Stwierdzenie prawomocności obrad  Rady na podstawie listy obecności. 3.          Przyjęcie porządku obrad. 4.          Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady KIGM z dnia 05.09.2013r. 5.          Zatwierdzenie skorygowanego przez […]

Czytaj dalej

Środki unijne dla przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu w nowej perspektywie finansowej

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie z Panią Minister Elżbietą Bieńkowską. Celem spotkania jest przybliżenie przez Panią Minister głównych założeń poszczególnych programów, a następnie dyskusja z zainteresowanymi przedsiębiorcami. W trakcie spotkania Pani Minister wyjaśni m.in. zasady wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Zostaną również […]

Czytaj dalej