Posiedzenie Rady KIGM Oddziału Pomorskiego

21 lutego w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady KIGM Oddziału Pomorskiego. Członkowie Rady skoncentrowali się na omówieniu kwestii związanych z polityką fiskalną miast Gdyni i Gdańska w stosunku do portów działających na ich terenie. Dyskutowano na temat odpowiedzi z Ministerstwa Skarbu na pismo Rady KIGM – którego inicjatorem była Rada Oddziału – dotyczącego ww. sprawy (pismo zamieszczone na stronie www.kigm.pl). Dyskutowano również przebieg i rezultaty posiedzenia sejmowej Komisji Skarbu, która obyła się przy udziale zaproszonych przedstawicieli portów i władz miejskich. W konkluzji stwierdzono, że kwestia podatków od nieruchomości portowych nadal powinna być jednym z głównych tematów pracy Rady Oddziału i należy dołożyć wszelkich możliwych starań by doprowadzić sprawę do pomyślnego zakończenia.

Omawiano również problemy związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi edukacji morskiej. Biorąc pod uwagę wagę problemu, stwierdzono, że jest to temat, który należy przedłożyć pod obrady najbliższej Rady KIGM.

Inne tematy, które poruszano to: sytuacja w Porcie Elbląg i postępach w sprawie utworzenia na terenie tego portu stacji fito-sanitarnej, postęp prac nad włączeniem przejść granicznych morskich i lądowych w małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim, program Święta Morza 2014.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *