Spotkanie w sprawie umów TTIP oraz TiSA

19 września w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Przedstawicielstwo we współpracy z Ministerstwem Gospodarki zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone usługowym aspektom Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Przedstawiono także kierunki pracy oraz zaawansowanie w negocjacjach Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA).

Podczas połączenia on-line z Brukselą Reprezentanci Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej (KE) przedstawili genezę i przebieg prac nad wyżej wymienionymi umowami, a także podstawowe elementy stanowiska negocjacyjnego, które prezentuje w tym zakresie UE.

Ponadto omówiono korzyści, jakich, dzięki zawarciu przez UE umów TTIP i TiSA mogą się spodziewać polskie przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianym sektorze usług. W związku z umową TTIP (UE-USA) wskazano na korzyści dla usług wspierających transport morski, a w szczególności na złagodzenie restrykcji wynikających z Jones Act.

Rozmawiano również o wpływie porozumień handlowych na dalszy przebieg wielostronnych negocjacji prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Dyskutowano też o potencjalnych wyzwaniach dla Polski związanych z dalszą liberalizacją handlu usługami, a także kwestię ujęcia nowych innowacyjnych sposobów świadczenia usług w umowach TTIP i TiSA.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci instytucji samorządu gospodarczego oraz organizacji pracodawców, a także przedstawiciele świata nauki.

Krajowa Izba Gosaporarki Morskiej w imieniu Ministerstwa Gospodarki oraz Komisji Euroepskiej zaprasza za swym pośrednictwem do zgłaszania uwag i postulatów dotyczących negocjowanych umów.

 

O umowie TIPP:
Strona Unii Europejskiej: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_pl.htm
Strona Rządu USA http://www.ustr.gov/ttip

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *