Dzienne archiwum: 6 stycznia 2015

Wizyta Konsul Generalnej RFN w KIGM

16 lipca 2015 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni gościła Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku pani Cornelia Pieper (b. Sekretarz Stanu). Podczas spotkania Konsul Generalna rozmawiała z Sekretarzem Generalnym KIGM dr. J. Lewandowskim o współpracy KIGM z Konsulatem Generalnym Niemiec w Gdańsku oraz izbą zrzeszającą przedsiębiorców branży morskiej w Rostoku.

Czytaj dalej