Posiedzenie Rady KIGM Oddziału Pomorskiego

27 lutego 2015 o 12.30 w Szkole Morskiej przy ul. Polskiej 13A w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Oddziału Pomorskiego. Posiedzenie miało charakter otwarty i uczestniczyli w nim przedstawiciele firm członkowskich KIGM regionu pomorskiego.

Dyrektor Biura KIGM Rafał Machowiak przedstawił informacje dotyczące zbliżającego się Święta Morza w Gdyni. Odbędzie się ono w tym roku po raz trzeci w dania 20-28 lutego. W programie jest już 21 wydarzeń. Firmy członkowskie KIGM mają zgłosić swe propozycje w najbliższym czasie. KIGM jak podczas wcześniejszych edycji planuje wydać mapę z programem Święta oraz z informacjami dot. gospodarki morskiej regionu i kraju. Podczas posiedzenia Rady pan K. Michnal, przewodniczący Rady Oddziału, poinformował, że Szkoła Morska oprócz dnia otwartego szkoły zaangażuje klasy o profilu morskim szkół średnich, które od niedawna współpracują z Szkołą Morską. Pan W. Jaszowski zaproponował, by Namiary na Morze i Handel, obecnie partner medialny Święta Morza, pomogło w dystrybucji mapy oraz w popularyzacji Święta.

Podsumowano ostatnie spotkanie organizowane przez KIGM, z Marszałkiem M. Strukiem oraz Konferencję „60 lat Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego”.  Zgodzono się, że poziomo merytoryczny spotkań był na wysokim poziomie, choć uczestnictwo ze strony członków KIGM mogłoby być większe.

Rozmawiano o sytuacji arbitrażu w Polsce i konieczności zachęcania firm do korzystania z tej formy rozstrzygania sporów.

Prezes Portu Elbląg Arkadiusz Zgliński przedstawił sytuację w porcie w Elblągu. Wskazał, że sukcesem jest ustanowieniem w porcie stacji weterynaryjnej, natomiast nie rozwiązanym dotychczas problemem jest ustanowieniem stacji fito-sanitarnej, Przedstawił również sytuację dot. postępów w pracach nad przekopem Mierzei Wiślanej.

Przewodniczący KIGM Oddziału Pomorskiego Krzysztof Michnal, zrelacjonował swe spotkania z przedstawicielami rządu oraz urzędnikami resortu w sprawach dotyczących edukacji morskiej. Omówił również proces prac na ustawą o bezpieczeństwie morskim.

***

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *