Posiedzenie Loży KIGM

22 kwietnia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Loży KIGM. Głównym tematem, którym się zajmowano była „Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do 2020 z perspektywą do 2030 roku”. Temat przedstawił zebranym prof. Jerzy Młynarczyk, Kanclerz Loży.

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca dokumentu. Były głosy popierające powstanie dokumentu, doceniające fakty przyjęcia go uchwałą rządu RP, uznające jego wagę dla branży, to że nakreśla kierunki działań, wizję dotyczącą rozwoju gospodarki morskiej. Nie brakowało też głosów krytycznych dotyczących niektórych elementów dokumentu, hierarchii kierunków wskazanych przez dokument, a nawet zasadności jego wydawania w takiej postaci.

Rozmawiano nad potencjalnymi problemami w realizacji postanowień „polityki”, o koordynacji wdrażanych na jej podstawie planach i realizowanych działań. Zadawano pytania w jaki sposób będzie realizowana w przypadku zmian rządów czy w warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej.

Jako że dokument już powstał i nie jest już możliwe wprowadzanie ewentualnych zmian do treści dokumentu uznano, że Loża KIGM będzie się starała na bieżąco monitorować realizację „polityki morskiej” współpracując z Radą KIGM.

***

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *