Dzienne archiwum: 28 maja 2015

Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

27 maja br. o 12.00 w siedzibie KIGM odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Głównym tematem porządku obrad było omówienie i przyjęcie materiałów na na XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM. Sekretarz Generalny KIGM dr Jerzy Lewandowski przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz sprawozdania Sekretarza Generalnego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r […]

Czytaj dalej