Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

27 maja br. o 12.00 w siedzibie KIGM odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Głównym tematem porządku obrad było omówienie i przyjęcie materiałów na na XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM. Sekretarz Generalny KIGM dr Jerzy Lewandowski przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz sprawozdania Sekretarza Generalnego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r Następnie przewodniczący posiedzenia Krzysztof Michnal przedstawił i poddał dyskusji sprawozdanie Rady KIGM za ww. okres sprawozdawczy. Po przyjęciu materiałów ustalono termin iXVI Walnego Zgromadzenia Członków KIGM – 25 czerwca 2015 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9 ( sala nr 121, I piętro ).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *