Posiedzenie Rady KIGM Oddziału Pomorskiego

16 listopada br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni. Najważniejszym punktem posiedzenia było omówienie tematu, który zostałby przedstawiony przez Oddział Pomorski Radzie KIGM jako propozycja tematu wiodącego, nad którym skoncentrowała by się praca Izby w 2015/16 roku. Tematem, który został jednogłośnie przyjęty przez Członków Rady został temat dotyczący wprowadzenia ‘Port Community System”. Temat ten wraz z odpowiednim uzasadnieniem zostanie przedstawiony Radzie KIGM na jej najbliższym posiedzeniu.
Obok spraw, którym Oddział zajmuje się na bieżąco zgodnie z kierunkami działalności na lata 2015/16 poruszono kwestię stacji fito-sanitarnej w porcie Elbląg, która pomimo jeszcze niedawno pozytywnych sygnałów jeszcze nie powstanie.

Omawiano kwestie zaangażowania się KIGM Oddział Pomorski w propagowanie i rozwój Gdyńskiego Forum Gospodarki Morskiej, sytuacji dotyczącej żeglowności śródlądowych dróg wodnych, a także o strategicznej przyszłości portów trójmiejskich w szerszej europejskiej perspektywie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *