Inteligentne Specjalizacje Pomorza – Porozumienie

28 stycznia w Europejskim Centrum Solidarności nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP)

Podpisane porozumienie jest rezultatem przeprowadzanych konsultacji i debat dotyczących uzgadniania w szerokim gronie zainteresowanych (430 podmiotów) najbardziej perspektywicznych specjalizacji dla regionu Pomorza. Wybrane w oddolnym procesie definiowania inteligentne specjalizacje według partnerów porozumienia wzmocnią gospodarczą pozycję regionu oraz przyczynią się do wzrostu przychodów ze sprzedaży innowacyjnych produktów, usług oraz wiedzy.

Na wybrane ISP składają się:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne,

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Jednym z sygnatariuszy Porozumienia jest Krajowa Izba Gospodarki Morskiej.

W tym miejscu należy również  przypomnieć, że KIGM brała czynny udział we wspieraniu wprowadzenia na listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – specjalizacji morskiej. Znalazła się na 20. pozycji (ostatniej) pod nazwą:

Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy  http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *