Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza SA zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014 – 2020. Spotkania odbędą się w dniach 22.04, 28.04, 5.05 oraz 12.05 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, w Olivia Business Centre, bud. Olivia Six.

Na spotkaniach przybliżymy zasady aplikowania w konkursie, w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Dla kogo dofinansowanie w ramach konkursu?
Wsparcie dotacyjne w ramach Poddziałania 1.1.1 „Ekspansja na innowacje” RPO WP skierowane jest na projekty innowacyjne w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu projektu o środki będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. Warto zwrócić uwagę, że o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa.

Liczba miejsc na spotkaniach ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *