Dzienne archiwum: 27 czerwca 2016

XVII Walne Zgromadzenie Członków KIGM

W dniu 21 czerwca 2016r. odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków KIGM. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu PLO p. Roman Woźniak. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe KIGM za rok 2015, sprawozdanie Rady i Sekretarza Generalnego oraz plan pracy i budżet na 2016r. XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało również Radę Izby i Komisję Rewizyjną na nową kadencję 2016-2020. […]

Czytaj dalej