XVII Walne Zgromadzenie Członków KIGM

W dniu 21 czerwca 2016r. odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków KIGM.
Obradom przewodniczył Prezes Zarządu PLO p. Roman Woźniak. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe KIGM za rok 2015, sprawozdanie Rady i Sekretarza Generalnego oraz plan pracy i budżet na 2016r.

XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało również Radę Izby i Komisję Rewizyjną na nową kadencję 2016-2020. W skład nowej Rady weszli:

 1. Bąk Andrzej
 2. Greinke Łukasz
 3. Jarosiński Janusz
 4. Karpiński Zbigniew
 5. Michnal Krzysztof
 6. Słaboszewski Dariusz
 7. Sylwestrzak Cezary
 8. Szynkaruk Paweł
 9. Woźniak Roman
 10. Zarębski Janusz
 11. Zgliński Arkadiusz

Rada na pierwszym posiedzeniu wybrała Przewodniczącego – został nim Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia p. Janusz Jarosiński.

Wiceprzewodniczącymi Rady, są zgodnie ze Statutem KIGM, przewodniczący Rad Oddziałów Regionalnych Zachodniopomorskiego – p. Cezary Sylwestrzak i Pomorskiego – p. Krzysztof Michnal.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli p. Zbigniew Jaś – Przewodniczący, p. Jacek Ciubak – Wiceprzewodniczący, p. Zbigniew Nowakiewicz – Członek.

W dyskusji w trakcie XVII ZWZC poruszono wiele istotnych spraw dotyczących rozwoju gospodarki morskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *