Nagrody rozdane

W piątek, 14 października w Gdynia Arena podczas gali Wspólna Kaczka zostały rozdane statuetki: Bursztynowej Kaczki 2016, Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, a także Wyróżnienia Honorowe Krajowej Izby Gospodarki Morskiej – Bursztynowe Jajka, za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej w roku 2015.

Bursztynową Kaczką 2016 nagrodzono

Euroafrica Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce za rozpoczęcie w trudnych dla żeglugi okresie realizacji długofalowej strategii inwestycyjnej oraz doprowadzenie do uwolnienia z rąk piratów marynarzy statku „Szafir”

Navimor Com. Ltd.  za realizację „pod klucz” największego projektu Unii Europejskiej w Afryce – Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe (Angola)

Bursztynowe Jajka 2016 otrzymali:

PCC Intermodal S.A. – za ukończenie kolejnego etapu procesu inwestycyjnego poprzez oddanie do użytku trzech nowoczesnych hubów intermodalnych w Polsce

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. – za oddanie do użytku magazynu śrutowo-zbożowego o kubaturze 220 000 m3 charakteryzującego się nowoczesną, bezpieczną dla środowiska technologią załadunkowo- wyładunkową

Remontowa LNG  Systems Sp. z o.o. – za opracowanie projektu, realizację, wdrożenie do praktyki produkcyjnej i uruchomienie Innowacyjnej Technologii Systemu LNG na promie pasażersko – samochodowych Samso

Nagrodę Specjalną 2016 otrzymał:

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  za konsekwentną , wieloletnią realizację strategii rozwoju portu i modernizację infrastruktury portowej, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności za sfinalizowanie w 2015 roku pięciu ważnych dla portu projektów inwestycyjnych o wartości 430 mln złotych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *