Wody Balastowe – Seminarium PRS i KIGM w Gdańsku

3 listopada br. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków, w ramach realizacji porozumienia pomiędzy Polskim Rejestrem Statków a Krajową Izbą Gospodarki Morskiej odbyło seminarium dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem do wdrożenia Konwencji o  kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami.

Temat kontroli i postępowania z wodami balastowymi jest niezmiernie istotny dla wielu podmiotów zaangażowanych w gospodarkę morską, zarówno dla przedsiębiorstw jak i administracji publicznej. Jest to także kwestia skomplikowana i niezwykle kompleksowa.

Seminarium rozpoczęło się przedstawieniem rysu historycznego oraz prawnego Konwencji. Podczas tej części przedstawiciel MGMiŻŚ pan Paweł Banaś opowiedział o Ratyfikacji Konwencji przez Polskę oraz zwolnienia z wymogów instalacji systemów BWM. W swym wystąpieniu przedstawił progres prac rządu nad przygotowaniem do wdrożenia Konwencji, wskazał na wagęwspółpracy w tej materii na forum ośrodaka IMO przy PRS, oraz podczas spotkań jak opisywane seminarium. Stronie rządowej zależy by zapoznać się z jak największą ilością możliwych problemów z jakim przyjdzie się zmagać podmiotom, których wdrożenie Konwencji będzie dotyczyć.

Wody balastowe, a w zasadzie ich skład, czyli fauna przenoszona wraz z nimi z jednego akwenu na drugi stanowi zagrożenie dla środowiska życia gatunków zastanych. W swym wystąpieniu pani prof. Iwona Pawliczko przedstawiła gatunki zwierząt przeniesione z innych akwenów do Bałtyku, tzw. gatunki inwazyjne, które nie tylko przynoszą straty o charakterze ekologicznym ale przyczyniają się do przeliczalnych w miliony złotych strat ekonomicznych m.in. w rybołówstwie.

 

Dla przedsiębiorstw to przede wszystkim koszty wprowadzenia odpowiednich zmian, oraz niepewność co do wymogów prawnych jakie niesie ze sobą wdrożenie Konwencji.

Dla armatorów, co przedstawiła pani Anna Piszczyńska z PŻM, to problem pozbywania się wód balastowych. Po wejściu w życie Konwencji BWM statki będą zobowiązane do posiadania zatwierdzonego planu postępowania z wodami balastowymi. Zgodnie z Konwencją, pozbycie się balastu, może to nastąpić na wodach międzynarodowych (wymóg 200 (50) mil, minimum 200 m głębokości, co w przypadku Bałtyku jest praktycznie niemożliwe). Istnieje możliwość instalowania na statkach specjalnych urządzeń do neutralizacji fauny, co stanowi duży koszt, a przy niejasnych wymogach technicznych, bądź ich braku, jest przysłowiową ruletką i to o wysoką stawkę.

Urządzenia takie już funkcjonują, i firmy, których przedstawiciele wystąpili na seminarium zapewniali, że mają doświadczenie w ich konstruowaniu i montażu. Choć i oni napotykają na przeszkody powodowane zmieniającymi się przepisami dotyczącymi wymogów technicznych i sposobu neutralizacji fauny z wód balastowych w krajach, gdzie Konwencja już obowiązuje.

Obok oczyszczania wód balsowych za pomocą ww. urządzeń, balast będzie można zdawać w procie, ale tu też rodzi się problem w jaki sposób zarządy portów mają sobie z nimi poradzić, zarówno od strony prawnej, technicznej jak i praktycznej. Na seminarium dawano przykłady możliwych instalacji lądowych lub pływających w formie barki.

To jednak implikuje kolejne pytania natury czysto technicznej, skierowanych bardziej do stoczni, niż portów i armatorów, tj. „w jaki sposób odbierać wody balastowe wobec faktu, że otworów do opróżniania wód balastowych jest na statku wiele, nie jeden czy dwa, a czas postoju statku jest ograniczony. Poza tym w porcie najczęściej nie cumuje jeden statek…” – jak zauważył jeden z uczestników podczas rundy pytań do prelegentów.

Administracja morska również ma wiele pytań dotyczących badania wód balastowych, sposobu ich pobierania, ruchomego wyposażenia laboratoryjnego czy funkcjonowania laboratoriów stacjonarnych.

Przedstawiciel Stoczni Remontowej zwrócił m.in. również uwagę, że Konwencja nie tylko odnosi się do wód balastowych, ale też do usuwania osadów znajdujących się w zbiornikach balastowych, gdzie można znaleźć „całą tablicę Mendelejewa”, kłopot polega na tym, że ta materia jest bardzo ubogo regulowana, również przez Konwencję.

Jak istotna jest kwesta pozbywania się wód balastowych niech świadczy fakty, że ilość chętnych do wzięcia udziału w seminarium przekroczyła ilość dostępnych miejsc. Ci, którym nie udało się wziąć udziału w gdańskiej edycji seminarium, mogą zarejestrować się na jego edycję szczecińską, która odbędzie się 7 grudnia br. Zapraszamy.

Rejestracja kliknij tu.

fotografie na „fb” kliknij tu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *