Odszedł Andrzej Szczerba

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci pana Andrzeja Szczerby składają Rodzinie, bliskim oraz pracownikom firmy Doker, Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz pracownicy KIGM.

Portowiec o niekwestionowanym autorytecie.

28 listopada 2016 roku zmarł Andrzej Szczerba, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Portowych DOKER Sp. z o.o., wieloletni pracownik Portu w Gdyni, szanowany autorytet w środowisku ludzi Gospodarki Morskiej. Był wielokrotnie nagradzany za pracę zawodową, między innymi odznakami brązową, srebrną i złotą „Zasłużony Pracownik Morza”.

Całe życie związany był z Gdynią i Gospodarką Morską. Do końca życia był aktywnie zaangażowany w pracę swojej firmy DOKER, którą prowadził z Synem, a ostatnio z Córką.

Andrzej Szczerba urodził się w 1942 roku w Radomiu, skąd zaraz po wojnie w 1945 roku jego rodzice przyjechali na Wybrzeże. Andrzej Szczerba nie tylko wykształceniem, ale i pracą zawodową poszedł w ślady ojca. Ukończył studia na kierunku Ekonomika Portów, w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Później skończył też International Course in Port Management and Harbour Administration, APEC, Antwerpia w 1993 roku oraz Podyplomowe Studium Menedżerskie Gdańska Fundacja Kształcenia Managerów.

Pracował na różnych stanowiskach. Był Dyrektorem ds. Handlowych w Spółce znajdującej się w grupie kapitałowej Port Gdynia Holding S.A., w którym uprzednio był Dyrektorem ds. Handlowych Zakładu, Specjalistą Doradcą w zakresie spraw organizacyjnych i ekonomicznych Dyrektora Technicznego, kierownikiem Dziełu Planowania i Dostaw Inwestycyjnych i Specjalistą w Biurze Rozwoju Portu, a do ostatnich dni we własnej firmie Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Portowych DOKER Sp. z o.o. Uczestniczył w procesach reorganizacyjnych i przekształceń własnościowych w Porcie Gdynia. Oprócz pracy zawodowej wykształcił wielu młodych ludzi, pracując jako nauczyciel przedmiotu Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw w Szkołach Zawodowych i Technikach. Był Przewodniczącym, Vice i Sekretarzem Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które pod jego kierownictwem wyróżniało się w województwie gdańskim.

W okresie Stanu Wojennego aktywnie uczestniczył w działalności opozycyjnej. Współtwórca i działacz Związku Zawodowego Solidarność w latach 1980-1990. Był demokratycznie wybranym przewodniczącym Rady Pracowniczej i Współtwórcą Komitetu Obywatelskiego Miasta Gdynia. W 2015 roku został odznaczony honorowym odznaczeniem „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia”, przyznawanym uczestnikom strajku w sierpniu 1980. Wniósł swój wkład do rozwoju demokracji w Polsce, w Gdyni i w Porcie.


Zasłużony dla rozwoju Portu Gdynia, autor i współautor publikacji na temat Portu Gdynia.

Miał również na swoim koncie wiele publikacji w prasie fachowej dotyczących ekonomiki portów i żeglugi oraz wdrożeń projektów i opracowań wykonywanych w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Portów Morskich, w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego oraz w Instytucie Morskim w Gdańsku. Duża część z nich powstała na etapie pracy nad Doktoratem, którego nie ukończył w związku z zaangażowaniem się w działalność opozycyjną. Do końca swojego życia udzielał się też w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, Radzie Interesantów Portu Gdynia i Izbie Morskiej.

Pracę portowca znał jak nikt inny. Praca w stworzonej przez siebie firmie DOKER dawała mu ogromną satysfakcję, była jego kolejnym dzieckiem. Pomimo przejścia na emeryturę, Pan Andrzej Szczerba do ostatnich dni był aktywnie zaangażowany w pracę swojej firmy. Właśnie tu najbardziej rozwinął działalność w zakresie przeładunków, sztauowania i mocowania konstrukcji ciężkich i ponadgabarytowych tzw. project cargo, organizowania dowozów lądowych i transportu śródlądowego. Firma DOKER obchodziła niedawno 18 lecie i jej działalność jest nadal kontynuowana i pozostaje firmą rodzinną.

Był człowiekiem lubianym, szanowanym i cenionym szefem, a do tego niesłychanie dobrym, życzliwym i chętnym do niesienia pomocy innym. Zawsze przystępny, podchodzący z szacunkiem do współpracowników, uczniów i kolegów. Chcąc określić jego osobę w kilku słowach należałoby powiedzieć – był zdolny, mądry, dobry i uczciwy. Takim go zapamiętamy.

Straciliśmy niekwestionowany, ceniony, lubiany i szanowany autorytet zawodowy i moralny, ale przede wszystkim wspaniałego i empatycznego człowieka.

autor: Anna Szczerba-Boguś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *