Przetarg: opracowanie strategicznej dokumentacji w kwestii rozwoju i modernizacji portu Komárno

Szanowni Państwo,

Na prośbę ambasady RP na Słowacji pragniemy poinformować o nowym przetargu na Słowacji, który mógłby Was zainteresować.

Przetarg ogłosiła słowacka państwowa spółka akcyjna Porty Publiczne (Verejné prístavy a.s.) i dotyczy opracowania strategicznej dokumentacji w kwestii rozwoju i modernizacji portu Komárno, tzn. Feasibility Study oraz Master Plan.

Przewidziana wartość przetargu bez VAT: 766,2 tys. euro.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Program Connecting europe facility: Transport. Do projektu będzie odnosić się umowa o finansowaniu rządowym.

Okres kontraktu: 9 miesięcy. Zlecenie będzie podzielone na części.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31 marca 2017, 10:00. Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: słowacki.

Tekst ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Przetargów Publicznych UE z bliższą specyfikacją :

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61638-2017:TEXT:PL:HTML&src=0

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *