Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, marzec 2017

24 marca 2017 roku w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego.

Na otwartym dla wszystkich członków oddziału posiedzeniu omawiane były tematy dotyczące:

– propozycji utworzenia grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami edukacji zawodowej dla polskiej gospodarki morskiej – zespołu działającego pod patronatem KIGM. Temat zreferował przewodniczący Rady Oddziału Krzysztof Michnal. Po dyskusji dotyczącej prawodawstwa związanego z tematem oraz konieczności większego zaangażowania w procesy prawotwórcze dotyczącej edukacji zawodowej dla gospodarki morskiej, a także konieczności wzmocnienia głosu zainteresowanych kwestią zdecydowano, że 10 kwietnia br odbędzie się spotkania założycielskie zespołu, do którego zostaną zaproszone jednostki edukacyjne kształcące kadry dla gospodarki morskiej oraz pracodawcy, zainteresowani kształceniem tych kadr. Czas i miejsce zostanie ogłoszone w zaproszeniu do udziału w powoływanej grupie w drodze mailowej oraz na stronie www KIGM.

– zagadnienie „autostrad morskich” w aspekcie integracji transportu morskiego w łańcuchach logistycznych oraz ich znaczenia dla regionu Pomorskiego. Temat, jako wpisujący się w kierunki działalności Rady Oddziału, podjęte na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Członków Oddziału, przedstawił i zreferował Rafał Machowiak, dyrektor biura KIGM. Po obejrzanej prezentacji oraz podczas rozmów postanowiono, że temat ma znaczenie nie tylko dla członków branży portowej i okołoportowej Oddziału Pomorskiego, ale też dla członków z Oddziału Zachodniopomorskiego, i jako taki powinien nie tylko być przedmiotem pracy Rady Oddziału, ale powinien trafić pod obrady Rady KIGM. W związku z tym zaproponowano by temat został przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady KIGM.

Poza wyżej wymienionymi tematami, omówiono również przygotowania do Święta Morza w Gdyni, które odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca oraz misji gospodarczej polskiego biznesu morskiego na Słowację – Dnia Morza w Bratysławie 13 czerwca br. Na oba wydarzenia już teraz serdecznie zapraszamy. Osobne szczegółowe informacje o Święcie Morza i Dniu Morza ukażą się niebawem na stronie KIGM oraz na KIGMfacebooku.

Relacja foto z Rady na KIGMfacebooku