Odszedł Adam Ludwik Stróżyk

Na wieczną wachtę odszedł Adam Ludwik Stróżyk

przewodniczący Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich w Gdyni

St. Of. Mech. Okr. Adam Ludwik Stróżyk.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci pana Adama Stróżyka składają Rodzinie i bliskim

Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

oraz pracownicy Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

 ***

Zapamiętamy go jako ciepłego, pełnego pasji, otwartego człowieka, działacza, który aktywnie przyczynił się do umacniania tradycji i kultury morskiej, propagowania wiedzy o gospodarce morskiej, pracy marynarzy. Zawsze będziemy ciepło wspominać zaangażowanie pana Adama w realizację idei Święta Morza w Gdyni oraz wkład w prace zespołu ds. edukacji morskiej przy KIGM.