THINK TANK KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej

10 kwietnia 2017 w budynku „Akwarium” przy ulicy Czechosłowackiej 3 w Gdyni, z inicjatywy przewodniczącego Oddziału Pomorskiego KIGM Krzysztofa Michnal oraz z upoważnienia Rady KIGM, odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej. Zespół działający pod patronatem KIGM zrzesza przedstawicieli uczelni, szkół i placówek kształcenia ustawicznego oraz pracodawców, których celem jest wypracowanie odpowiednich standardów szkolenia w szkolnictwie zawodowym powiązanym z gospodarką morską. Poza tym Zespół ma stać się forum, w którym przedstawiciele zainteresowanych podmiotów będą mogli wymieniać myśli, opinie czy podejmować inicjatywy związane z edukacją morską.

Zgromadzonych przywitał i tym samym spotkanie otworzył Krzysztof Michnal. Po powitaniu i prezentacji uczestników, Jerzy Sińczak reprezentujący Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną przedstawił prezentację zatytułowaną „Współpraca Biznes Edukacja”.

Na pierwszym spotkaniu, oprócz spraw organizacyjnych, zainicjowano tematy jakimi powinien się zająć Zespół, tj.:

1.       Współpraca w zakresie wprowadzania reformy szkolnictwa zawodowego na poziomach ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) i wyższym.

·         Zapotrzebowanie rynku pracy (w skali makro i regionu)

·         Przystosowanie profilu kształcenia do wymagań rynku pracy w tym szkolenia praktycznego i teoretycznego

·         Zgodność podstawy programowej i programów nauczania z wymaganiami przepisów międzynarodowych i krajowych

·         Określanie nowych zawodów i wprowadzanie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

·         Korelacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

·         Zgodność wymogów egzaminacyjnych i sposobu egzaminowania z oczekiwaniem pracodawców.

2.       Monitorowanie wprowadzania reformy szkolnictwa zawodowego.

·         Określanie nowych zawodów i wprowadzanie ich do klasyfikacji

·         Modyfikacja standardów nauczania wynikających z wymogów rynku pracy

Jako tematy do merytorycznej dyskusji na pierwszym zaproponowano:

·         Uwagi do wydanych ostatnio rozporządzeń: Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim. Szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych. Audyty morskich jednostek edukacyjnych. Wyszkolenie i kwalifikacje członków załóg statków morskich. Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego. Wzory książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym.

·         Uwagi do obowiązującego systemu egzaminowania na świadectwa i dyplomy kwalifikacyjne w zawodach morskich i w żegludze śródlądowej.

Think tank oprócz zajmowania się sprawami dotyczącymi wszystkich członków zespołu, zajmować się będzie również sprawami dotyczącymi jego poszczególnych grup, w związku z tym w ramach zespołu utworzono grupy, które zajmować się będą w szczególności:

–         sprawami zawodowego szkolnictwa wyższego.

–         sprawami zawodowego szkolnictwa ponadpodstawowego (ponadgimnazjalnego).

–         sprawami do spraw edukacji zawodowej ustawicznej.

Na spotkaniu organizacyjnym wzięło udział 24 osoby reprezentujące jednostki edukacyjnie oraz pracodawców. Do prac w Zespole zgłosiły się uczelnie wyższe, szkoły średnie oraz reprezentanci firm zajmujących się kształceniem ustawicznym.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej bardzo dziękuje Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za gościnne przyjęcie i możliwość odbycia inauguracyjnego spotkania Zespołu na dziesiątym piętrze budynku „Akwarium”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *