Misja Gospodarcza do Afryki Zachodniej Ghana (Akra) i Wybrzeże Kości Słoniowej (Abidżan) 24-29 .06

Misja Gospodarcza do Afryki Zachodniej Ghana (Akra) i Wybrzeże Kości Słoniowej (Abidżan) 24-29 czerwca 2017

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Narodową Izbą Handlowo-Przemysłową Ghany i Konsulem Honrowym RP w Akrze oraz Izbą Handlowo-Przemysłową Wybrzeża Kości Słoniowej CCI – CÔTE D’IVOIRE i Centrum Promocji Eksportu i Inwestycji CEPICI, przy wsparciu Ambasady RP w Abudży, organizuje w dniach 24 – 29 czerwca 2017 r. wielobranżową Misję Gospodarczą do Afryki Zachodniej (Akra, Abidżan). Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej nalezą do najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek kontynentu afrykańskiego. Obydwa kraje odnotowują szybki wzrost gospodarczy połączony ze stabilnością polityczną. Ghana jest członkiem-założycielem West African Monetary Zone. Obydwa kraje są członkami Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Dlaczego Ghana ?

 

Ghana, uważana za jeden z najbardziej stabilnych politycznie i gospodarczo krajów Afryki Zachodniej, pozostaje wzorem demokratycznych przemian i stabilności politycznej w regionie. Należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek kontynentu afrykańskiego. W znacznej mierze jest to spowodowane umacnianiem się gospodarki krajowej przez ostatnie 25 lat, polegającym na tworzeniu konkurencyjnego środowiska biznesowego oraz trwałego obniżania poziomu ubóstwa. Kraj ten ma względnie młodą populację oraz zasobne złoża takich surowców jak ropa naftowa czy złoto. Przed Ghaną rysują się bardzo dobre perspektywy, szczególnie w zakresie obszarów gospodarki związanych z rynkiem konsumenckim oraz surowcami, rośnie produkcja ropy i gazu z nowych złóż. Nakładów wymagają natomiast inwestycje w infrastrukturę . Priorytetowe sektory gospodarcze dla rządu Ghany, w których polskie firmy mogą szukać możliwości współpracy to m.in. rolnictwo i maszyny rolnicze, farmaceutyka, sektor energetyczny i chemiczny (gaz i biogaz), materiały dla budownictwa, infrastruktura. Ghana zainteresowana jest również współpracą handlową w zakresie produktów spożywczych (wyroby i przetwory mięsne). Mocne strony gospodarki Potwierdzona tradycja dobrego zarządzania i demokratyczny system polityczny z pokojowym przekazywaniem władzy; Bogactwo surowców naturalnych , jak kakao, złoto, drewno oraz rosnące w ostatnich zasoby ropy naftowej i gazu; Stabilny i szybki wzrost PKB w ostatnich 10 latach; Dobra współpraca z BŚ i MFW. Dlaczego Wybrzeże Kości Słoniowej ? WKS odgrywa ważną rolę jako kraj tranzytu dla handlu sąsiednich państw „hub dla Afryki Zachodniej”, nie mających dostępu do Zatoki. Pozostaje największą gospodarką wśród państw West African Economic and Monetary Union i zajmuje czwarte w Afryce subsaharyjskiej miejsce pod względem wartości eksportu (za RPA, Nigerią i Angolą). Posiada duży potencjał gospodarczego wzrostu, dzięki relatywnie wykształconej sile roboczej, infrastrukturze transportowej lepszej niż w większości państw afrykańskich, bogatych zasobach mineralnych oraz znakomitych warunkach naturalnych do produkcji rolnej. Szybko rozwija się rolnictwo – kraj jest czołowym światowym eksporterem kakao, czołowym producentem kawy i kauczuku, oleju palmowego i bawełny. Rolnictwo jest najważniejszym źródłem PKB. Na drugim miejscu jest sektor ICT, który stanowi źródło 7% PKB. Wybrzeże Kości Słoniowej w raporcie Africa Economic Outlook 2016 typowane jako kraj, który osiągnie wysoki wzrost PKB w Afryce w 2017 roku szacowany powyżej 8 %. Celem postawionym przez obecny rząd jest osiągnięcie przez kraj statusu Rynku Wschodzącego (Emerging Market) do 2020 r. Jest to założenie realizowanego National Development Plan 2015-2020. Państwowy Instytut ds. SME – Ivorian Enterprise Institute (INIE) zajmuje się rozwojem sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Rozwinięty sektor SME odgrywa kluczową rolę w rynku wschodzącym. Gospodarczo Wybrzeże Kości Słoniowej posiada duży potencjał głównie z powodów dynamicznego tempa rozwoju gospodarczego oraz unikalnego w kontekście Afryki podejścia do inwestorów zagranicznych, w tym instrumentów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo inwestycji oraz sprawne sądownictwo gospodarcze. Z punktu widzenia polskiego przemysłu współpraca gospodarcza z Wybrzeżem Kości Słoniowej posiada duże perspektywy rozwoju, przede wszystkim w sektorze rolnospożywczym, zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznym (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych), naftowo-gazowym, budowlanym oraz infrastrukturze transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy).

Ramowy program pobytu Misji KIG w Ghanie i WKS, 24-29.06.2017 24.06.2017 (sobota): wylot z Warszawy w godz. rannych; wieczorem – przylot do Akry 25- 27.06.2017: program gospodarczy w Akra, w tym: Business Forum Polska-Ghana, rozmowy B2B polskich i ghańskich przedsiębiorców, spotkania w wybranych ministerstwach i instytucjach rządowych, spotkanie z przedstawicielami kół gospodarczych i biznesowych Ghany, program kulturalny 27.06.2017 (wtorek): wieczorem – przelot z Akry do Abidżanu 28 – 29.06.2017: program gospodarczy w Abidżanie, w tym: seminarium informacyjne w siedzibie CEPICI nt prowadzenia działalności gospodarczej w WKS i nowych projektów inwestycyjnych, Business Forum Polska – Wybrzeże Kości Słoniowej, rozmowy B2B polskich i iworyjskichh przedsiębiorców, spotkania w wybranych ministerstwach i instytucjach rządowych, spotkanie z przedstawicielami kół gospodarczych i biznesowych WKS, wizyta w strefie przemysłowej. 29.06 (czwartek): wieczorem – wylot do WWy * * *

Krajowa Izba Gospodarcza zapewnia w ramach realizacji misji w Ghanie i WKS: program merytoryczny pobytu w obydwu krajach, w tym: – przygotowanie Forów Gospodarczych w Akrze i Abidżanie – organizację spotkań B2B z potencjalnymi partnerami biznesowymi – organizację spotkań z lokalnymi instytucjami rządowymi; – opiekę organizacyjna przedstawicieli KIG podczas trwania misji. Misji KIG towarzyszyć będą przedstawiciele Ambasady RP w Abudży (Nigeria), w której kompetencji znajdują się obydwa kraje. pełną obsługę logistyczną: – przelot w klasie ekonomicznej Warszawa – Acra – Abidżan – Warszawa – transfery lotnisko / hotel / lotnisko – przelot miedzy Ghaną a WKS, transfery lokalne w Akrze i Abidżanie – pobyt w **** hotelach w Akrze i Abidżanie / rezerwacja hotelowa dla całej grupy zostanie dokonana przez KIG, natomiast opłaty za hotel dokonują na miejscu uczestnicy misji (koszt pokoju jednoosobowego w Akrze wynosi ok. 180 USD/doba, koszt w Abidżanie ok. 180 Euro/ doba) – ubezpieczenie i wizy do Ghany oraz WKS – przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla z partnerów z Ghany i WKS – program towarzyszący. Z uwagi na bliski termin misji (konieczność wykupienia założonej rezerwacji lotniczej w celu utrzymania cen przelotów) oraz harmonogram przygotowań: w tym procedurę wizową (formalności wizowe odbędą się w Berlinie: w Ambasadzie Ghany oraz w Ambasadzie WKS – koszt wiz zależy od terminu złożenia dokumentów) i profilaktykę przedwyjazdową, wszystkich zainteresowanych udziałem w Misji, prosimy o PILNE wypełnienie formularza zgłoszenia REJESTRACJA ON LINE Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymacie Państwo dalsze informacje organizacyjne związane z udziałem w Misji. Kontakt: KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro Współpracy z Zagranicą, Agnieszka Salamończyk – tel: 22 6309773, asalamonczyk@kig.pl Elżbieta Wojtas – tel: 22 6309752, ewojtas@kig.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *