Posiedzenie Rady Pomorskiego Oddziału Regionalnego

16 maja 2017 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzieć Rady KIGM Oddziału Pomorskiego. Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Przyjęto wymagane oraz wyznaczono termin Zgromadzenia tj. 5 czerwca 2017 roku 13:00 (pierwszy termin) i 13:15 (drugi termin). Zgromadzenie Ogólne Członków odbędzie się w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni.

W wolnych wnioskach rozmawiano nt. zawodowej edukacji morskiej i zapotrzebowania na kadry, w szczególności do pracy na terminalach kontenerowych. Poruszono kwestie syndyk Stoczni Marynarki wojennej, której, jak stwierdzono, działalność utrudnia rozwój portu w Gdyni. Rozmawiano o zbliżającym się Święcie Morza w Gdyni i konieczności wzmocnienia jego rangi nie tylko w mieście i regionie, ale i Polsce.