Informacja z posiedzenia Rady KIGM

W dniu 23.05.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Obradom przewodniczył p. Adam Meller – przewodniczący Rady KIGM. Rada dokooptowała do swego składu p. Pawła Brzezickiego – Zarządcę Komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.W dniu 23.05.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Obradom przewodniczył p. Adam Meller – przewodniczący Rady KIGM. Rada dokooptowała do swego składu p. Pawła Brzezickiego – Zarządcę Komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.
Rada rozpatrzyła i zaakceptowała materiały na XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM w tym m.in. Sprawozdanie Finansowe za 2016 r. Rada podjęła uchwałę o zwołaniu XVIII ZWZCz w dniu 28.06.2017r. o godzinie 11:30 (pierwszy termin) i o godz. 12 (drugi termin) w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Gdynia.