IV FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BAŁTYK – ADRIATYK

Szanowni Państwo,

w imieniu pana Andrzeja Bojanowskiego – prezesa Związku Miast i Gmin Morskich, zapraszamy do uczestnictwa w IV FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BAŁTYK – ADRIATYK które odbędzie się w Gdańsku w dniu 21 czerwca 2017r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1, godzina 10.00 (rejestracja od godziny 9.30).

Tematem przewodnim forum będzie „Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse”

Formularz zgłoszeniowy

Program

 

IV FORUM KORYTARZA TRANSPORTOWEGO BAŁTYK – ADRIATYK

„Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse”

 

Sala Obrad Rady Miasta Gdańska – Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1

Gdańsk, 21 czerwiec 2017 rok, godz. 10.00

 

PROGRAM

 

 9.30 – 10.00                 rejestracja

 

Blok I prowadzenie: Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich

10.00 – 10.10    Powitanie – A. Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich

10.10 – 10.25    Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce europejskiej – Ryszard Świlski, prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Wpływ Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury:

10.25 – 10.40    Porty Morskie – Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich

10.40 – 10.55    Infrastruktura drogowa – Wojciech Szczurek, prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej

10.55 – 11.10    Infrastruktura kolejowa – Piotr Niedźwiecki, prezes Konsorcjum Samorządowego dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty

11.10 – 11.25    Drogi Wodne Śródlądowe – Tomasz Sowiński, prezes Związku Miast Nadwiślańskich

11.25 – 11.35    Dyskusja

11.35 – 11.50                przerwa kawowa

 

Blok II prowadzenie: Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

11.50 – 12.00    Konwencja AGN i programy unijne wspierające funkcjonowanie Korytarza

Bałtyk-Adriatyk – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – tbc

12.00 – 12.10    Wpływ EDW na Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju oraz działania służące osiąganiu wskaźników EDW – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju – tbc

12.10 – 12.25    Współpraca międzyregionalna na rzecz rewitalizacji polskich odcinków planowanych Międzynarodowych Dróg Wodnych  E40 i E70 – Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

12.25 – 12.35    Porozumienie o współpracy Wojewodów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły – Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski – tbc

12.35 – 12.50    „Innowacyjne jednostki na żegludze śródlądowej” – prof. dr hab. Zbigniew Burciu, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny

12.50- 14.05      Potencjał rozwoju dróg wodnych śródlądowych na przykładzie miast Polski:

– Węzeł miejski Gdańsk – Gdynia – Sopot – potencjał rozwojowy – Alan Aleksandrowicz, prezes

Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

– „Projekt flagowy TENTacle – autostrada Bałtyk-Wisła” dr Michał Tuszyński, Urząd Miasta Gdyni

– Szczecin – przedstawiciel miasta, tbc

– Elbląg – przedstawiciel miasta, tbc

– Bydgoszcz – przedstawiciel miasta, tbc

– Wrocław – przedstawiciel miasta, tbc

14.05 – 14.20    Podsumowanie i dyskusja – Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

14.20 – 15.00                lunch