XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień  28 czerwca 2017r.(środa) godz. 11.30 (I termin), godz. 12.00 (II termin).

Miejsce : Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.   ul. Rotterdamska 9 (sala nr 121 , I piętro)

Proponowany porządek i tematyka obrad

 

 

 1. Otwarcie obrad XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.
 3.    Powołanie Komisji:

– Mandatowo-skrutacyjnej

– Uchwał i wniosków

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad XVIII ZWZC.
 4. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za     okres 01.01.2016 –        31.12.2016r.
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM  za okres 01.01.2016 –   31.12.2016r.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2016.
 7.  Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM  za okres  01.01.2016 – 31.12.2016r.
 8. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.
 9.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2017.
 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2017.
 11. Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.
 12. Przedstawienie sprawozdań komisji:

– Mandatowo-skrutacyjnej

– Uchwał i wniosków

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *