Baltexpo 2017 za nami

Podczas tegorocznych 19. Targów Morskich Baltexpo jak w poprzednich edycjach na inauguracji tarów odbyło się przyznanie nagrody targowej „Złota Kotwica” i Osobowości Roku Gospodarki Morskiej.

Do konkursy zgłoszono 21 kandydatur w kategorii „produkt” i „usługa”. Jury obradowało pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego KIGM dr Jerzego Lewandowskiego.

Kapituła postanowiła przyznać:

  • w kategorii „Produkt” – Remontowej Shipbuilding za serię trzech nowoczesnych promów Salish (Salish Orca, Salish Engel, Salish Raven)  z napędem dual fuel.

Promy Salish to jedne z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych jednostek tego typu na świecie. Zostały w całości zaprojektowane i zbudowane w Polsce. Ze względu na możliwości wykorzystania paliwa gazowego statki te są przyjazne dla środowiska. Szczególną i unikalną w skali światowej cechą tych jednostek jest możliwość bunkrowania LNG z użyciem cysterny wjeżdżającej na pokład samochodowy, co pozwala na pobranie paliwa w sytuacji braku odpowiedniej infrastruktury na nabrzeżu, umożliwiającej standardowe bunkrowanie przez drzwi bunkrowe.

  • w kategorii „Usługa” została przyznana firmie DNV GL Poland za inspekcje dronowe..

Pomysł ten narodził się w polskim oddziale DNV GL, gdzie polscy inspektorzy, bazując na wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzaniu inspekcji klasyfikacyjnych statków i innych obiektów pływających, opracowali tę metodę wykonywania przeglądów. DNV GL w Gdyni rozpoczęło i wykonuje tego typu przeglądy na zlecenie klientów jako pierwsze na świecie.

W tym roku kapituła postanowiła również wyróżnić Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej i przyznać jej wyróżnienie w kategorii „Produkt” za dwu-zadaniowy pojazd podwodny typu UUV/AUV Stealth przeznaczony do celów patrolowych związanych z infrastrukturą krytyczną..

Kapituła przyznała tę nagrodę za prace nad pojazdem doceniając innowacyjność projektu, jego funkcjonalność, a przede wszystkim polską, niezwykle obiecującą myśl techniczną.

Od sześciu lat na targach Baltexpo przyznawana jest nagroda „Osobowość Roku Gospodarki Morskiej”. W tym roku Kapituła postanowiła nią uhonorować kpt. ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego. doceniając jego ogromne wysiłki dla integracji różnych środowisk na rzecz budowy silnej gospodarki morskiej, która jego zdaniem powinna być jednym z najważniejszych filarów gospodarki narodowej.

Krajowa izba Gospodarki Morskiej objęła targi swym patronatem honorowym.

Podczas targów można było odwiedzić KIGM na stanowisku 8.10.

Ostatniego dnia targów, w środę, odbyła się konferencja „Obecne i przyszłe wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla przemysłów morskich i możliwości ich realizacji jaki model kształcenia?”, w której wziął udział wice przewodniczący Rady KIGM Krzysztof Michnal.

 

Relacja foto z Baltexpo 2017 na stronie KIGM Facebook