Seminarium „Bezpieczeństwo na statkach pasażerskich typu ro-ro”

3 października br., Zachodniopomorski Oddział KIGM wspólnie z Polskim Rejestrem Statków SA, zorganizował seminarium „Bezpieczeństwo na statkach pasażerskich typu ro-ro”, które odbyło się w Urzędzie Morskim w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób.Tematy poruszane podczas Seminarium:

–         Ewolucja wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich ro-ro w Konwencji SOLAS

–         Nowelizacja porozumienia „BALTIC MOU” (przewóz towarów niebezpiecznych na statkach ro-ro wykonujących przewozy w rejonie Morza Bałtyckiego)

–         Bezpieczny powrót statku pasażerskiego do portu – w świetle wymogów Konwencji SOLAS

–         Uchybienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na statkach pasażerskich ro-ro

–         Zagrożenie bezpieczeństwa statku i pasażerów podczas pożaru na pokładzie samochodowym statku pasażerskiego ro-ro – studium przypadku

–         Wpływ systemu ochrony obiektu portowego na zapewnienie bezpieczeństwa statków pasażerskich na przykładzie Terminala Promowego Świnoujście

–         Bezpieczne opuszczenie statku – koncepcja i rozwiązania